وحید در وقف و ابتداء
32 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در عصر حاضر تلـاوت قرآن به روش نوین در میان مسلمانان جهان خصوصا جوانان کشور، گسترش فراوان یافته است و ما شاهد پیشرفت چشمگیر قاریان و حافظان عزیز ایرانی در این زمینه میباشیم، تا جایی که در بسیاری از مسابقات و محافل بین المللی قاریان ایرانی با تلـاوت زیبای خود همگان را به تحسین واداشته اند. یکی از مهمترین عواملی که یک قاری قرآن باید بر آن احاطه داشته باشد، علم وقف و ابتدا میباشد و از آنجا که تسلط بر این علم و تشخیص محل مناسب برای وقف و ابتدا مستلزم احاطه بر ادبیات عرب، علوم قرآنی، علوم بلـاغت و نیز آشنایی با تفسیرقرآن است و از سوی دگر در صورت آشنایی قاری قرآن با مقدمات و مبانی این علم، به خاطر سپردن اقوال مختلف اعرابی و تفسیری امری بسیار مشکل و تقریبا ناممکن است، اینجانب به عنوان خادم اساتید، قاریان و حافظان قرآن اقدام به طراحی نوشتاری نمودم که این عزیزان را در انتخاب محل وقف و ابتدا در آیات نبستا طولـانی قرآن یاری دهد که اکنون بخش اول آن که حاوی جداول راهنمای وقف و ابتدا در ده جزء اول قرآن است پیش روی شما خواننده محترم میباشد نکاتی که در نگارش این کتاب مورد نظر بوده بدین قرار است: 1- در این کتاب از ذکر ادّله و علل خودداری شده است، چرا که این مطالب برای همگان مفید نیست و موجب طولـانی شدن مباحث و حجیم شدن کتاب میگردد. 2- تعیین اولویتهای وقف و ابتدا در هر آیه پس از بررسی تفاسیری از فریقین نوشته شده است، و مواردی که در جداول آمده است با همه مذاهب سازگاری دارد. 3- توضیحات داخل هر جدول مربوط به آیه یا قسمتی از یک آیه است که در بالـای جدول آمده است و لذا قاریان محترم نسبت به میزان نفس خود حتی الـامکان رتبه‌هـای دارای اولویت بالـاتر را در تلـاوت خود رعایت نمایند. 4- تعیین اولویت‌هـا در هر آیه مخصوص به آن آیه است و خواننده گرامی از مقایسه آن با آیات دیگر پرهیز نماید مثلـا وقف بر قالوا و ابتدای از آن ممکن است در آیه‌ای در رتبه دوم و در آیه دیگر در رتبه سوم یا پایین‌تـر باشد.