جوانی موثرترین بخش زندگی
46 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : هفته نامه حریف مورخ 23/5/85
تعداد شرکت کننده : 0

در مصاحبه با حبیب ا... قدمی، مدیر مركز عالی تربیت مدرس در استان گلستان و دارنده خط دو در رشته كونگ فوتوآ

جوانی موثر ترین بخش زندگی

1. با توجه به اینكه در مصاحبه قبلی پیرامون آمادگی جسمانی و هنرهای رزمی مطالبی را بیان نمودید، در مورد جوانی و اهمیت آن چه میگویید؟

حیات انسان مانند بسیاری از موجودات زنده در یك فرآیند طبیعی به سخ بخش اساسی كودكی، جوانی و پیری تقسیم میشود و این تقسیم بندی بسیار عادی و مورد اطلـاع همه ازجهاتی بسیار دقیق و لطیف است. آن خالق یكتا در آیه 54 سوره مباركه روم میفرماید ما انسان را در بدو تولد ضعیف آفریده ایم و سپس اورا توانا، و پس از توانایی و قدرتمند نمودن اورا مجدداً ضعیف و ناتوان نموده و پیر میگردانیم.

خداوند متعال از طریق توجه دادن انسان به تغییرات جبری انسان كه خود شخص از جلوگیری نمودن آن تغییرات ناتوان است اراده وخواست خود را در حیات انسان گوشزد نموده و توانایی و علم خود را به او یادآوری مینماید.

طبق برخی از روایات مقطع بین 18 تا 32 سالگی است در این مقطع بدن انسان از یك نوع ثبات قدرت و توانایی برخوردار میباشد. جوانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا جایی كه در حدیثی كه بین مردم نیز مشهور است آمده است كه در روز قیامت علـاوه بر اینكه خداوند متعال از ما میپرسد كه عمر خود را چگونه سپری نمودید در سوال دیگری میفرماید: جوانی خود را چگونه سپری كردید؟

باید عرض كنم بخش جوانی اگرچه از نظر زمانی از دو بخش دیگر عمر انسان جدا است اما از نظر اثر گذاری و اثر پذیری از دو بخش دیگر عمر جدانیست.

انسان میتواند با آموزش‌هـای مناسب و حساب شده در ایام قبل از جوانی به افزایش مهارت و قدرت خود در مقطع جوانی افزوده و با توانا نمودن بدن در ایام جوانی میتواند در سن پیری از توانایی‌هـای بیشتری نسبت به هم سن وسالـان خود برخوردار باشد.

بخش جوانی اگرچه از نظر زماین از دوبخش دیگر عمر انسان جداست اما از نظر اثرگذاری و اثر پذیری از دو بخش دیگر عمر جدا نیست.

 

مربیان با تجربه‌ای باید آموزش آن‌هـا را بعهده بگیرند كه دو نكته اساسی را بكار گیرند، 1- آموزش صحیح 2- رعایت تندرستی و سلـامتی.

همه میدانیم كه جنگ‌هـای مولـای متقیان (ع) در دوران حكومت آن بزرگوار در 59 سالگی به بعد اتفا ق افتاد و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در سن 57 سالگی در روز عاشورا جنگید و آن دو بزرگوار با دارا بودن سن بالـا بسیاری از مفسدان را در میدان نبرد به هلـاكت رساندند.

2. نظر شما در مورد ورزش در سنین كودكی و نوجوانی چیست ؟

آموزش و ورزش در دوران قبل از جوانی یعنی كودكی و نوجوانی از اهمیت بیشتری نسبت به دوران جوانی برخوردار است. امروزه دنیا به این نتیجه رسیده است كه معلمین ابتدایی نقش اساسی را در آموزش و پرورش دارند و نیز مطلب مورد تایید همگان است كه تربیت كارساز باید در همین بخش از عمر انسان صورت بگیرد. از آنجایی كه بدن كودك و نوجوان هنوز به قدرت و توانایی جوانی نرسیده است و هنوز استخوان‌هـای بدنش محكم نشده است نیز و از طرفی با فنون ورزشی مورد علـاقه خود به طور گسترده آشنا نشده است مربیان با تجربه‌ای باید آموزش آن‌هـا را بعهده بگیرند كه دو نكته اساسی را بكار گیرند: 1- آموزش صحیح 2- رعایت تندرستی و سلـامتی.

در صورتی كه آموزش به صورت صحیح انجام نگیرد تصحیح آموخته‌هـای غلط كار بسیار دشواری است و نیز در صورتی كه سلـامتی و تندرستی او مورد توجه قرار نگیرد، علـاوه بر محروم ساختن او از دستیابی به پله‌هـای رفیع ورزش ممكن است سلـامتی اودرخطر افتاده و ورزش را برای همیشه رهانماید.

3. نظر شما در مورد ورزش بانوان چیست ؟ یا اجازه بدهید سوال خودم را طور دیگری مطرح كنم آیا بین ورزش بانوان و تدین و دینداری مغایرتی وجود دارد ؟

من قبل از اینكه به این سوال بسیار مهم شما پاسخ بدهم لـازم است به یك مطلب مهمی اشاره كنم و آن مطلب این است كه انسان صرف نظر از فرامین خالقش، دارای گرایش و تمایلـاتی كه لـازمه بشریت است از ابتدا خلقت انسان تا به امروز به شكل‌هـای یكسان و یا متفاوت وجود داشته و دارد. بعضی فردی بعضی دیگربه صورت جمعی و سنت‌هـای اجتماعی شكل گرفته است.

 

ممكن است عده‌ای تصور كنند كه اسلـام با تمام گرایش‌هـا و تمایلـات انسان مخالفت دارد یا تصوركنند اسلـام مخالف هر آنچه كه انسان از او لذت میبرد باشد.

به عبارت دیگر عده‌ای خود را در بسیاری از موارد بر سر دو راهی دینداری و بیدینی میبینند و یا عده‌ای دیگران را بر سر دوراهی قرار میدهند كه در حقیقت یا در آن موراد دو راهی وجود ندارد و یا اگر دو راهی وجود داشته

ممكن است عده‌ای تصور كنند كه اسلـام با تمام گرایش‌هـا و تمایلـات انسان مخالفت دارد یا تصوركنند اسلـام مخالف هر آنچه كه انسان از او لذت میبرد باشد.

 

اگر نگوییم ورزش بانوان از اهمیت بیشتری نسبت به ورزش آقایان برخوردار است باید بگوییم از اهمیت كمتری نیز برخوردار نمی باشد.

باشد به این خطرناكی نیست. اگر انسان در موقعیت انجام یا ترك بك عمل واجب یا عمل حرام قرار بگیرد نمی توانیم بگوییم كه او سر دوراهی دینداری و بیدینی قرار گرفته است مگر اینكه از نظر اعتقاد قلبی منكر ضروریات دین شود و یا گناهش مانند ربا خوری و یا جادوگری باشد.

اما در غیر این موارد وقتی كسی تمایل به انجام یا ترك محرمات ندارد غالبا بر سر دوراهی اطاعت و معصیت قرار میگیرد نه برسر دو راهی دینداری و بیدینی.

در كنار واجبات و محرمات فرامین بسیاری داریم كه انجام یا ترك آن الزامی نیست. اگر انسان تمایلی به امتثال اینگونه فرامین نداشته باشد نه تنها بر سر دوراهی دینداری و بیدینی قرار نمی گیرد، بلكه بر سر دو راهی اطاعت و عصیان نیز قرارندرد.

و همچنین بسیاری از كارهای را كه ما انجام میدهیم از مباحات است یعنی به آن‌هـا فرمانی تعلق نگرفته است كه ما هنگام انجام یا ترك آن بر سر دوراهی قرار بگیریم.

با توجه به این مطالب نكته‌ای را كه میخواهم به آن اشاره كنم این است كه عدهای خواسته یا ناخواسته سعی میكنند مردم را به ویژه جوانان مارا بر سر دوراهی دینداری و بیدینی خود ساخته و سلیقه‌ای قرار بدهند به صورتی كه برای ترك یك واجب یا انجام عمل حرام یا ترك یك عمل مستحب و یا انجام یك عمل مكروه و در بعضی موارد حتی در اعمال مباح عرصه را برآن‌هـا بقدری تنگ نموده كه فرد یا افراد مورد نظر با قرار گرفتن بر سر دوراهی‌هـای ساختگی در صورت عدم استقامت در مقابل تمایلـات نفسانی روحیه دین ستیزی و دین گریزی را دراو به وجود آوریم.

 

عده‌ای خود را در بسیاری از موارد بر سر دو راهی دینداری و بیدینی میبینند و یا عده‌ای دیگران را بر سر دوراهی قرار میدهند كه در حقیقت یا در آن موراد دو راهی وجود ندارد و یا اگر دو راهی وجود داشته باشد به این خطرناكی نیست.

 

اینگونه برخوردها كه به صورت یك بیماری مزمن و بسیار خطرناك همچنان در رفتار عده‌ای نمایان است بسیار خطرناك بوده و پاسخگویی آن در پیشگاه خداوند متعال بسیار سخت است.

اما آنچه كه مرتبط به پاسخ شما پیرامون ورزش بانوان است باید عرض كنم، خداوند متعال برای زنان وظایفی پیرامون حجاب مقررنموده است كه برای هر مسلمانی روشن است و این وظیفه نباید باعث شود كه ما بانوان را به اسم دین از خقوق مسلمشان محروم سازیم.

اگر نگوییم ورزش بانوان از اهمیت بیشتری نسبت به ورزش آقایان برخوردار است باید بگوییم از اهمیت كمتری نیز برخوردار نمی باشد.زیرا سه نكته در ورزش بانوان وجود دارد. نكته نخست این است كه با توجه به اینكه بانوان به نسبت به آقایان دارای بدن ضعیف تری هستند، ورزش برای آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است و نكته دوم این است كه زنان در شادابی خانواده دارای نقش بسیار مهمی هستند كه برهیچ كس پوشیده نیست و زنان با كسب شادابی و روحیه قوی‌تـر میتوانند به استحكام و شادابی خانواده كمك نمایند و نكته سوم اینكه آن‌هـا با حضور در میادین مختلف ورزشی به دنیا میفهمانند كه حجاب را نه به اجبار بلكه به اختیار و انتخاب خود برگزیده اند و با رفتار خود در پیشبرد فرهنگ اسلـامی نقش بین المللی را ایفاء میكنند.

آدرس اینترنتی