حضرت علی (ع) اشتباه نمیکند
40 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : هفته نامه گلستان نو مورخ 6/7/85
تعداد شرکت کننده : 0

حضرت علی (ع) اشتباه نمی كند قبل از استناد به كلـام ائمه (ع) تفاوت احكام و اجرای آن را در نظر گرفته و موجب بدبینی مردم به دین و نظام و مسولین نشویم


احكام دین مبین اسلـام كه توسط رسول خدا (ص) برای هدایت بشر به مردم ابلـاغ شده است قابل تغییر نیست.واحدی حق ندارد كه در هیچ یك از احكامالهی تصرف نماید. ائمه هدی (ع) آنچه را كه برای مردم تبیین میكنند آموخته‌هـای است كه از رسول خدا (ص) نزد آنها بودیعه گذاشته شد و علماء دین نیز رسالتی جز بیان آن معارف و احكام ندارند. بنابراین گذشت زمان باعث تغییر احكام نمی شود و این مطلبی است كه هر مسلمانی از آن اطلـاع دارد.

اما آنچه را كه در این مقاله با آن پرداخته میشود پرسش به سوالی است كه آیا در اجرای احكام اجرایی و به عبارت دیگر در شیوه‌هـای عملی احكام شرعی قابل اجرا میبایست مثل صدر اسلـام عمل شود؟ آیا تغییر در بعضی از شیوه‌هـای مرسوم در آن زمان در صورتی كه منعی از جانب شارع نباشد مخالفت با خداورسولش محصوب میشود؟

مابرای روشن شدن این پرسش به بیان چند نمونه از مصادیق آنچه كه مورد نظر ماست اكتفا میكنیم.

نمونه اول: ازدواج در گذشته‌هـای دور و در صدر اسلـام در جایی ثبت نمی شدو هیچ كسی موظف به گرفتن شناسنامه نبود. آیا امروز در این جهانی كه تبدیل بك شهر بزرگ شده است و با مشكلـات متعددی كه نیاز به بیان آن نیست مواجه هستیم، آیا مجتهدی میتواند بگوید ما همچنان به اجرای احكام به روش صدر اسلـام عمل میكنیم.

نمونه دوم: در صدر اسلـام هیچ موظف به ثبت املـاك در معاملـات نقدی نبوده است و دفتر خانه‌ای در شهر‌هـا عهده دار ثبت نقل و انتقالـات نبود ولی امروزه با اینكه احكام معاملـات از نظر صحت و بطلـان حكم همان احكام سابق است به نظر شما كسی مدعی باشد كه احكام الهی باید مثل صدر اسلـام اجرا شود كاملـا مشخص نیست كه او میبایست 1400 قبل زندگی میكرد.

نمونه سوم: در صدر اسلـام هر كسی میتوانست در حیاط منزلش در شهر مكه و مدینه حیوانات مختلف و متعددی را پرورش دهد اما امروز آیا شما میتوانید آن حیوانات را در خانه خودت داشته باشید ؟ بطور قطع جواب منفی است زیرا نوع زندگی و نیازها و امكانات بگونه‌ای است كه بهره برداری از ملكیت مطلق سبب ضرر به دیگران میشود و از این نمونه‌هـا موارد بسیاری دیگر است كه ذكر آن‌هـا موجب خستگی میشود.

اما نتیجه‌ای كه از این مطالب میخواهم بگیرم این است كه مولـای متقیان در جمله‌ای كه در سالهای اخیر آنان را زیاد شنیده اید به مردم میفرماید: (شماحرفی دارید بیهیچ واهمه‌ای به من بگویید.)این سخن آن حضرت حاوی دو نكته است 1- بیان حكم 2- اجرای حكم

نكته اول حكمی كه از این سخن استفاده میشود این است كه هر شخصی اگر چه از ضعیف ترین افراد جامعه باشد میتواند حرف مورد نظر خودش را عالی ترین مقام حكومت اگرچه معصوم باشد باید بگوید و حاكم هم نمی تواند به او اعتراضی كند. آن حضرت با این سخن حق سوال را برای همه مردم مشروعیت دادند با به مشروعیت آن ارشاد نمودند و البته كوته نظری است كه تصور شود كه امام (ع) خود را جایز الخطا میداند كه این با مقام عصمت سازگار نسبت و در حقیقت اعتراف به عدم عصمت محسوب میشود بلكه در این سخنان اهداف متعددی است كه آموزش و بیان احكام است از آن‌هـا جمله میباشد.

اما نكته دوم كه در سخن مولـای متقیان وجود دارد بیان طریق رساندن حرف مردم به حاكم است، یعنی بیان اجرای حكم كه در آن زمان به طریق مستقیم و بدون واسطه بود.

سوال مااین است كه آیا امروز نیز همان روش باید انجام شود یا خیر ؟ آیا امروز هركسی هر حرفی با حاكم و رهبر دارد خودش برود بصورت مستقیم به تهران سخنانش را به رهبر گفته و جواب آن را بگیرد ؟ بایك تامل كوتاه به جواب این پرسش خواهیم رسید. امروزه كه تعدد شهرها وكثرت جمعیت و گسترش جمعیت و گسترش مسائل و مشكلـات بقدری است كه بطور نمونه در سال گذشته بیست میلیون پرونده فقط به قوه قضائیه آمده است. و اگر رهبر انقلـاب روی 16 ساعت برای ارتباط مستقیم وقت بگذارد و با هر فرد فقط پنج دقیقه صحبت كند، نهصد سال طور میكشد تا بتواند حرف همه مردم را گوش به دهد تازه اگر وقفه‌ای ایجاد نشود و كاری جز این نداشته باشد. لذا عقلـاء قوم و قانونگذاران كشور برای اجرایی شدن فرمان مولـای متقیان مجلس خبرگان رهبری را سامان دادند كه آنها این وظیف مهم را بعهده داشته باشند و میبایست حرف مردم را به بالـاترین مقام حكومتی برسانند و پاسخ آن را نیز به مردم بازگردانند و با وجود مجلس خبرگان، دیگر چه معنای دارد پرسش مستقیم از حاكم مطرح شود روشی كه قابل اجرا نیست. كه یقینا بهتر است قبل از استناد به كلـام ائمه (ع) تفاوت احكام و اجرای آن را در نظر گرفته و سپس با در نظر گرفتن زمان و مكان كه لـازمه فقه پویا است حقایق دینی را انتشار داده و موجب بدبینی مردم به دین و نظام و مسولین نشویم.

آدرس اینترنتی