باید برای تماشاگران امکانات خوب و جایگاه مناسبی ایجاد کنیمـ
34 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : هفته نامه گلستان سلـام مورخ 8/7/85
تعداد شرکت کننده : 0

باید برای تماشاگران، امكانات خوب و جایگاه مناسبی ایجاد كنیم

سید حبیب ا... قدمی در سال 1341در روستای النگ از توابع كردكوی به دنیا آمد. دوره دبستان و راهنمایی خود را در كردكوی سپری كرد و در رشته صنایع چوب هنرستان علی آباد كتول ادامه تحصیل داد و در رشته درودگری مدرك دیپلم خود را كسب نمود.پس از آن به جهت علـاقه به علوم دینی دروس حوزوی را در حوزه‌هـای علمیه شاهرود و مشهد گذراند. وی علـاوه بر تحصیل در حوزه دارای 23 سال سابقه تدریس در پایه‌هـای مختلف دروس حوزه میباشد و در سال 75 موفق به حفظ كل قرآن كریم شد و در مسابقات جانبازان و بسیج كشور دارای رتبه اول گردید.قدمی در زمینه ورزش دردوران نوجوانی و جوانی در رشته فوتبال فعالیت میكرد و ازسال 58 به ورزش كونگ فو روی آورد و كونگ فو را زیر نظر استاد بزرگو صاحب نام ایران وجهان بنام رضا جوركی و چنگیز فرا گرفت. در سال 77 در رشته تكواندو فعالیت نمود و تاكمربند سبز این رشته پیش رفت. قدمی در دوران تحصیل دروس حوزه به آموزش كونگ فو و دفاع شخصی در شهرهای علی آبد و مشهد مقدس به جوانان و همكاران خود میپرداخت. سرویس ورزشی هفته نامه گلستان سلـام، گفتگوی صمیمانه‌ای را با ایشان كه در لباس روحانیت در كنار مسایل دینی و فعالیت‌هـای مركز عالی تربیت مدرس و آموزش قرآن با ورزش هم بیگانه نیست و دوران خوبی را در ورزش سپری كرده است انجام داده ایم كه باهم میخوانیم:

جایگاه و رزش در اسلـام را چگونه ارزیابی میكنید ؟ همانطوری كه مقام معظم رهبری فرمودند، ورزش یك عمل معروف است و طبیعتا اگر سلـامتی انسان متوقف بر انجام حركات ورزشی باشد با توجه به این كه حفظ سلـامتی از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست و قطعا در بعضی موارد واجب میشود ولی با توجه به ادله اسلـامی میتوانیم ادعا كنیم كه دو دسته از رشته‌هـای ورزشی جایگاه ویژه‌ای دادند:

ورزش‌هـایی كه جهت آموزش مهارت‌هـایی است كه در حمله و دفاع به كار میروند.

ورزش‌هـایی كه قدرت بدنی را افزایش داده و به مقاومت انسان كمك میكنند وهمچنین میتوان از اهمیت ورزش در اسلـام به بعضی از رشته‌هـای ورزشی متداول در صدر اسلـام مثل اسب سواری وتیر اندازی را مورد تاكید قرار میدهد اشاره كرد.

به نظر شما نقش آموزش و پرورش در ورزش و قهرمانی چگونه است ؟ یادگیری و ورزش در دوران قبل از جوانی یعنی كودكی و نوجوانی اهمیت بیشتری نسبت به دوران جوانی است. امروزه دنیا به این نتیجه رسیده است كه معلمین ابتدایی نقش اساسی را در آموزش و پرورش دارند و نیز مطلب مورد تایید همگان است كه تربیت كارساز باید در همین بخش از عمرانسان صورت بگیرد. از آنجاییكه بدن كودك و نوجوان هنوز به قدرت و توانایی جوان نرسیده است، و هنوز استخوان‌هـای بدنش محكم نشده است و ازطرفی با فنون ورزشی مورد علـاقه خود به طور گسترده آشنا نشده است و به بیان با تجربه باید آموزش آن‌هـارا بعهده بگیرند تا دونكته اساسی آموزش صحیح و رعایت تندرستی و سلـامتی را بكار بگیرند.اگر آموزش به صورت صحیح انجام نگیرد تصحیح آموخته‌هـای غلط كار بسیار دشواری است و نیز در صورتی كه سلـامتی و تندرستی مورد توجه قرار نگیردعلـاوه بر محروم ساختن او از دستیابی به پله‌هـای رفیع ورزش ممكن است سلـامتی او در خطر بیفتد و ورزش را برای همیشه از دست دهد.

نظر شما درباره ورزش بانوان و حضور آن‌هـا در ورزشگاه‌هـا چگونه است ؟

اگر نگوییم ورزش بانوان از اهمیتی بیشتری نسبت به ورزش آقایان برخوردار است از اهمیت كمتری نیز برخوردار نمی باشد. زیرا سه نكته در ورزش بانوان وجود دارد. نكته نخست این است كه با توجه به اینكه بانوان به نسبت آقایان دارای بدن ضعیف تری هستند ورزش برای آن‌هـا از اهمیت بیشتری برخوردار است.

نكته دوم:زنان در شادابی خانواده دارای نقش بسیار مهمی هستند كه برهیچ كس پوشیده نیست و زنان با كسب شادابی و روحیه قوی تری میتوانند به استحكام و شادابی خانواده كمك نمایند. دیگر اینكه آن‌هـا با حضور در میادین مختلف ورزشی به دنیا میفهمانند كه حجاب را نه به اجبار بلكه به اختیار و انتخاب خود برگزیده اند و با رفتار خود در پیشبرد فرهنگ اسلـامی نقش بین المللی را ایفا میكنند. خداوند متعال برای زنان وظایفی پیرامون حجاب مقرر نموده است كه برای هر مسلمانی روشن است و این وظیفه نباید باعث شود كه ما بانوان را به اسم دین از حقوق مسلم شان محروم سازیم.

تماشاگران ایرانی و فضای ورزشگاه‌هـا را چگونه ارزیابی میكنید ؟

تماشاگران ایران با فرهنگ و بینظیر هستند و ما وظیفه داریم كه آن فرهنگ را تقویت كنیم و از آنچه ناخوشایند است ریشه كن نماییم و برای آن برنامه‌ای داشته باشیم، فضای ورزشگاه را به قدری سالم كنیم كه پیر و جوان با خیال آزاد به ورزشگاه بیایند و از تماشای مسابقات لذت ببرند، در این شرایط حضور بانوان هم نیز مشكلی ایجاد نمی كند و بانوان هم میتوانند در سالن‌هـا حضور داشته باشند و مسابقات مورد علـاقه خودشان را دیدن كنند. باید برای تماشاگران امكانات خوبی در نظر گرفته شود و جایگاه مناسبی را ایجاد كنیم. اگر تماشاگرانی را كه در ناهنجاری‌هـا نقش مستقیم دارند و شرایط مناسب فوق را برهم میزنند باید آن‌هـا را به ورزشگاه‌هـا راه ندهند و به طور یقین افراد دیگری جای آن‌هـارا میگیرند كه به طور طبیعی در مدت كوتاهی فضای ورزشگاه‌هـا متحول شود و آن تماشاگران نیز اصطلـاح و فرهنگ و رفتار خود را بازبینی خواهند كرد.ما میتوانیم با قراردادن دوربین‌هـای متعدد و نظارت نامحسوس، افراد مشكل ساز و به نوعی تماشاگر نما را شناسایی و برای مدتی آن‌هـا را محروم كنند و از این طریق میتوانیم در مدت كوتاهی فضای ورزشگاه‌هـا را تغییر دهیم.

آیا شما به دیدن مسابقات و حضور در ورزشگاهها روی میآورید ؟

تماشای ورزش را به عنوان یك تفریح و سرگرمی باید در نظر گرفت انسان‌هـایی را كه در طول روز مشغول فعالیت‌هـای روزمره هستند اگر بخشی از ساعات یك روز یا یك هفته خود را به تماشای مسابقات ورزشی كه همراه با هیجانات سالم هست بگذرانند قطعا در روحیه آن تاثیر بسیاری دارد. مسابقات شتر دوانی در زمان پیامبر (ص)انجام میشد و اصحاب آن حضرت به تماشا میپرداختند به نظر میرسد یكی از سالم ترین تفریحات تماشای مسابقات ورزشی است كه آن را باید تجربه نمود تا احساس كرد.

آدرس اینترنتی