تنها راه پایین آوردن مهریه تعیین جریمه برای طلـاق‌هـای بیمورد است
39 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : هفته نامه سلیم مورخ 15/7/85
تعداد شرکت کننده : 0

تنها راه پایین آوردن مهریه تعیین جریمه برای طلـاق‌هـای بیمورد است.

مقایسه میزان مهریه دختران در ایران با میزان مهریه در زمان پیامبر (ص) تا زمانی كه تفاوت فرهنگ ازدواج بین این دو دوره از تاریخ بلكه بین دو كشور فعلی ایران و عربستان از بین نرفته است كاری نادرست است.

ماباید میزان مهریه را در جامعه كاهش دهیم تا جوانان ما بتوانند با خیال راحت به خواستگاری دختران رفته و با خاطر آسوده زندگی مشترك خود را آغاز نمایند. خطر طلـاق سخت ترین مشكلی است كه طرفین را در ازدواج تهدید میكند، از یك طرف ممكن است برزوج هزینه بسیار سنگین مهریه‌ای را تحمیل نماید كه شاید تا آخر عمر باعث مشكلـات مادی و معنوی او شود و از طرف دیگر یك دختر را بامحرومیت از ازدواج مجدد مورد نظر به صورتی كه در قبل ازدواج اول از آن برخوردار بود مواجه نماید.

دولت باید برای كاهش مهریه با حل مشكل شرعی و قانونی را مجلس ارائه دهد كه برای طلـاقهای بیمورد جریمه معین شود تا با جلوگیری از طلـاقهای بیمورد خیال خانواده‌هـایی را كه میزان مهریه را برای جلوگیری از طلـاق افزایش میدهند راحت نموده و از طرف دیگرفكری برای كاهش مهریه نمایند و در غیر اینصورت با توجه با اختلـاف فرهنگ و دغدغده‌هـای موجود انتظار كاهش مهریه كه هر كه هر از ان سخن گفته میشود از مرحله سخن گفتن فراتر نخواهد رفت. ما برای اثبات تفاوت فرهنگ ازدواج در دو مقطع زمانی بلكه اقلیمی نظر شما را به مطالب ذیل جلب میكنیم.

آیات 228و234و235از سوره مباركه بقره وتاریخ و سنت ما را متوجه چند تفاوت در فرهنگ ازدواج در جزیرة العرب كه با فرهنگ ازدواج در غالب مناطق ایران متفاوت است مینماید

1- اگر زنی طلـاق میگرفت و یا شوهر او از دنیا میرفت خواستگاران قبل از تمام شدن عده قانونی برای ازدواج به او مراجعه میكردند و اینگونه ازدواج كردن در آن زمان به تنها از نظر اجتماعی باعث نكوهش دیگران نبود بلكه یك امز عدی محسوب میشد فلذا در بعضی از آیات نامبرده به زنان سفارش میشد كه تا تمان شدن مدت ازدواج نكرده و به مردان سفارش میشد كه در این مدت به صورت صریح از زنانی كه شوهرهایشان فوت نموده است خواستگاری نكنند، ازدواج جدد یك امرعدای محسوب میشد و تفاوت چندانی بین ازدواج با دوشیزه و بانو وجود نداشت برای همین بود كه گاهی یك دختر جوان با یك مرد پیر ازدواج میكرد و در صورت فوت همسر شانس ازدواج بعدی را به راحتی پیدا میكرد.

اما هنچنان كه آمار نشان میدهد در كشورما بیشترین شانس ازدواج ایده آل را دختران دارند و اگر دختری به هر علتی در ازدواج خود موفق نباشد در غالب موارد یا برای همیشه مجرد میماند یااینكه باید با مدر متاهل و یا مرد مسنی ازدواج كند و متاسفانه اگر شوهر او فوت كرده باشد چه بسا برای همیشه مجرد میماند و در صورت ازدواج مجدد مورد نكوهش دیگران قرار میگیرد.

بنابراین ازدواج اول برای دختران نقش حیاتی را دارد. با توجه به اینكه دین مقدس اسلـام حق طلـاق برای مرد قرار داده است و مرد هر زمان كه بخواهد میتواند بدون هیچ علتی زن خود را طلـاق دهد آیا ما میتوانیم با توجه به فرهنگ ازدواج دراین كشور و نگرانی دختران و خانواده‌هـایشان از آینده و حل نشدن طلـاق‌هـای بیمورد و فرهنگ فعلی ازدواج آن‌هـا را در انتخاب مهریه بالـا سرزنش نماییم.

به نظر من غالب دختران ایرانی بسیار نجیب هستند آن‌هـا در حقیقت حاضرند در منزل شوهر آشپزی و ظرفشویی و... انجام دهند و تنها چیزی كه از شوهر خود انتظار دارند وفاداری و مهربانی است و در غالب موارد مهریه را فقط در صورتی تقاضا میكنند كه شوهر قدام به طلـاق یا بدرفتاری نماید.

باید پذیرفت با توجه به فرهنگ ازدواج در كشور اگر مهریه‌هـا را بتوان كاهش داد كه به نظر میرسد كار محالی است و فرهنگ سازی در جامعه نیز كاری است بسیار دشوارتر تنها راه برای پایین آوردن مهریه‌هـا تعیین جریمه برای طلـاق‌هـای بیمورد است. ولی ا زمانی كه وضعیت ازدواج اینگونه است به نظر میرسد كه نكات ذیل را باید مورد نظر داشت.

1- ازدواج‌هـا از طرف مردان باید با احتیاط بیشتری صورت گیرد كه در صورت تقاضای مهریه از طرف زوجه بتوانند دین خود را اداء نمایند

2- ازدواجی كه پشتوانه آن فقط مهریه باشد ازدواج موفق نیست زیرا ازدواج موفق است كه براساس عشق و محبت و شناخت باشدو انسان با هم كفو خود ازدواج نماید.

3- به نظر میرسد تا زمانی كه فرهنگ ازدواج به این گونه است و چاره قانونی برای آن اندیشیده نشده است باید به مقداری باشد كه هر دختری در صورت فوت شوهر یا طلـاق بتواند به صورت مستقل تا آخر عمر به تناسب شئونات خود زندگی كند و محتاج دیگران نباشد. كه البته در موارد بسیار نادری زن فقط برای تیغ زدن مردان مهریه سنگین را میبندند باید گفت موارد نادر هیچ وقت نمی تواند ملـاك رفتارهایی را كه براساس عمومیت است تغییر داده شدو دیگر اینكه لـازم است جوانان ما بدون شناخت كافی اقدام به ازدواج نكنند.

آدرس اینترنتی